Ψωμιά από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία

Θεσσαλονίκη, 3-7 Απριλίου 2017

 

[Κατεβάστε το πρόγραμμα] (διαθέσιμο στα αγγλικά)

 

breadbanner

GroupPHOTO day3

KEDEK Heiss day2d

KEDEK La

Workshop DAY1 c

 

1η Συνάντηση Εργασίας του προγράμματος PlantCult για τους ερευνητές του Αριστοτελείου

 ΚΕΔΕΚ, Balkan Center, Κτίριο A, 3ος όροφος

9 Νοεμβρίου 2016

 

[Κατεβάστε το πρόγραμμα]

 

1

2

3

4

 

 

 

 

Copyright: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2016-2021. All Rights Reserved.

Search