Το πρόγραμμα PLANTCULT χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ορίζοντας 2020 (Συμφωνία Επιχορήγησης Αρ. 682529)

 

 

 

 

Copyright: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2016-2021. All Rights Reserved.

Search