Αριστεία ΑΠΘ

Η κύρια ερευνήτρια Σουλτάνα-Μαρία Βαλαμώτη λαμβάνει το Βραβείο Αριστείας του 2016

από τον πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητή Περικλή Μήτκα, για την επιτυχή χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC Consolidator Grant).

 

TSOU0442

TSOU0443

TSOU0450 1

 

Copyright: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2016-2021. All Rights Reserved.

Search