Παρουσιάσεις σε συνέδρια

Μάιος 2016- Φεβρουάριος 2017

 

A. G. Heiss, Strukturelle und elektronenoptische Untersuchungen an archäologischen Broten, Botanisches Seminar des Instituts für Botanik 210, Stuttgart, 22 February 2017.

 

A. G. Heiss, Archäobotanik trifft Lebensmitteluntersuchung: Ein Versuch zur Etablierung standardisierter Methoden in der Analyse archäologischer Getreideerzeugnisse, Vorstellung der Bioarchäologischen Gesellschaft Österreichs (BAG), NHM Vienna, 05 October 2016.


S.M. Valamoti, Minor’ (?) pulses: from prehistory to the present, Society for Cycladic studies 3rd International Cycladological Conference, 29 May 2016.

 

S.M. Valamoti, Alcoholic drinks of prehistoric Greece: revisiting the archaeobotanical evidence, 2100-1900 B.C., 16th IWGP Paris, July 2016.

 

S.M. Valamoti, M. Ntinou and E. Gatzogia, Greek Colonisation and the introduction of the olive in prehistoric Southeastern Europe, 16th IWGP Paris, July 2016.

 

S.M. Valamoti, I. Mimi, Preserving Pyrus amygdaliformis for later consumption: archaeobotanical and ethnographic observations, 16th IWGP Paris, July 2016.

 

S.M. Valamoti, K. Symponis and V. Fyntikoglou, Cereals as food and medicine in ancient Greece: integrating archaeobotanical and textual evidence, 16th IWGP Paris, July 2016.

 

S.M. Valamoti, PLANTCULT: An investigation of plant foods among prehistoric cuisines of Europe 22nd Annual Meeting of the EAA, 31st August – 4th September 2016 Vilnius.

 

S.M. Valamoti, Detecting culinary practice and plant food identities in prehistoric Europe - ERC Project PLANTCULT

Biweekly Colloquia

Winter Term 2016/2017, Human Development in Landscapes Graduate School at Kiel University
Kiel, 23 January 2017

 

P. Tokmakidis, Exploring culinary changes of plant foods in Prehistoric Europe: a preliminary presentation of ERC funded project PLANTCULT database design and GIS applications, The second CAA-GR conference National and Kapodistrian University of Athens, 20-21 December 2016.

 

P. Tokmakidis, Data base design for project PLANTCULT and GIS applications: a first attempt towards the integration of archaeobotanical and textual evidence, The second CAA-GR conference National and Kapodistrian University of Athens, 20-21 December 2016

 

 

Παρουσιάσεις του Προγράμματος PlantCult από την Σ.Μ. Βαλαμώτη

 

Ουψάλα, Σουηδία, Οκτώβριος 2016

 

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Οκτώβριος 2016, 8ο Πανελλήνιο Οικολογικό Συνέδριο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

 

 

 

Copyright: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2016-2021. All Rights Reserved.

Search