Μ. Ντίνου, Σ.Μ. Βαλαμώτη. Δέντρα, θάμνοι και δενδροκαλλιέργεια στην Κρήτη από τους προϊστορικούς ως τους ελληνιστικούς χρόνους: μια σύνθεση αρχαιοβοτανικών δεδομένων. Κέντρο Ερευνών του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας, Βώροι Δήμου Φαιστού, 9-10/9/2017.

 

Σ.Μ. Βαλαμώτη, Μ. Ντίνου, Ε. Μαλαπάνη, S. Stocker, Οινοποίηση στη Μεσσηνία κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού; Πρόσφατα αρχαιοβοτανικά ευρήματα από τη θέση Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού. Το Αρχαιολογικό Έργο στην Πελοπόννησο, Β΄ Επιστημονική Συνάντηση, Καλαμάτα 1-4 Νοεμβρίου 2017. [Conference program]

 

S.M. Valamoti, M. Ntinou & C. Pagnoux. Fruit Growing in Greece from the Neolithic to Hellenistic times: integrating archaeobotanical and textual evidence in the context of ERC project PLANTCULT, in: La segunda revolución agrícola. Origen y expansión de la arboricultura (The second agrarian revolution. Origin and spread of tree cultivation), 25-26 de Octubre 2017/25th -26th October 2017 Museo de la Cultura del Vino. Fundación Vivanco. Briones (La Rioja). [Conference program]

 

A. Palomo, M. Bofill, D. Chondrou, H. Procopiou- Abbès, S.M. Valamoti, Experimental Grinding stone tools in the PlantCult ERC project. V International Congress of Experimental Archaeology, Tarragona, Spain, 25-27 October 2017. [Conference program]

 

A. Dimoula, Z. Tsirtsoni, S.M. Valamoti, Cooking with plants: the role of ceramic ‘baking dishes’ or ‘plateaux’ in prehistoric southeastern Europe,  in European Meeting on Ancient Ceramics, 6-9 September 2017, Bordeaux, France.

 

S.M. Valamoti, N. Alonso, T. Bekiaris, M. Bofill, D. Chondrou, M. Ivanova, S. Laparidou, C. McNamee, I. Ninou, H. Procopiou, A. Palomo, G. Prats, G. Tsartsidou, Plant foods, stone tools and food preparation in prehistoric Europe: an integrative approach in the context of ERC funded project PLANTCULT in Ground Stone Artifacts and Society - An international conference on quarrying, production, function and exchange of ground stone artifacts, 12-15 September, Mainz, Germany. [conference program]

 

M. Bofill, D. Chondrou, A. Palomo, H. Procopiou, S.M. Valamoti, Processing plants for food: Experimental grinding within the ERC-project PLANTCULT in Ground Stone Artifacts and Society - An international conference on quarrying, production, function and exchange of ground stone artifacts, 12-15 September, Mainz, Germany. [conference program]

 

Ν. Alonso, P. Tokmakides, T. Roustanis, G. Prats, M. Bofill, S.M. Valamoti Ethnogrinding Database: a tool to collect and connect ethnological and ethnoarchaeological information about hand milling systems in the world in Ground Stone Artifacts and Society - An international conference on quarrying, production, function and exchange of ground stone artifacts, 12-15 September, Mainz, Germany. [conference program]

 

S.M. Valamoti, An archaeobotanical investigation of culinary landscape formation and the role of contact networks in southeast Europe: First results from project PLANTCULT, Searching for gold resources and networks in the Bronze Age of the Eastern Balkans. 8th – 10th June 2017 Österreichische Akademie der Wissenschaften, Vienna. [conference program]

 

M. Berihuete- Azorín, H.-P. Stika, S.M. Valamoti Grünkern: From famine food to delicatessen. Oral communication. 58th Annual Meeting of the Society for economic Botany. Bragança, Portugal. 4-9 June 2017.

 

M. Berihuete- Azorín, H.-P. Stika, S.M. Valamoti Grünkern: Von Notnahrung bis Feinkost. Oral communication. Jahrestreffen der Arbeitsgruppe Archäobotanikd des Arbeitskreises Vegetationsgeschichte der Reinhold-Tüxen- Gesellschaft. Hemmenhofen, Germany. 19-21 May 2017.

 

S.M. Valamoti, Η προϊστορία των φυτικών συστατικών της διατροφής στη σύγχρονη Ελλάδα: Η πρόσληψη της Αρχαιοβοτανικής από το ευρύ κοινό. Ανακοίνωση στο συνέδριο: Δημόσια Αρχαιολογία 1, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 12 -14 Μαϊου 2017. [conference program]

 

S.Μ. Valamoti, Bronze Age beer making in a wine territory? Archaeobotanical evidence from Greece, What did the early Celts drink? Meanings and functions of imported Mediterranean vessels in Early Iron Age Central Europe. International Conference, Weltenburg Monastery, 28th April to 1st May 2017. [conference program]

 

S.Μ. Valamoti, Αρχαιοβοτανικά δεδομένα από τη Μακεδονία: η συμβολή τους στη διερεύνηση των πολιτισμών της διατροφής στην προϊστορική Ευρώπη στο πλαίσιο του προγράμματος PLANTCULT (ERC Consolidator Grant, GA 682529), Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη, 30η Επιστημονική Συνάντηση, Θεσσαλονίκη 9-11 Μαρτίου 2017.

 

A.G. Heiss, Strukturelle und elektronenoptische Untersuchungen an archäologischen Broten, Botanisches Seminar des Instituts für Botanik 210, Stuttgart, 22 February 2017.

 

Voroi 2017

 

Kalamata 2017 

 

Rioja 2017 

 

Mainz 2017

 

Bordeaux-EMAC2017

 

Vienna 2017

 

Bragança 2017 

 

Weltenburg Monastery 2017

 

Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 2017

 

 

P. Tokmakidis, Th. Roustanis, D. Nenova, S.M. Valamoti, Exploring culinary changes of plant foods in Prehistoric Europe: a preliminary presentation of ERC funded project PLANTCULT database design and GIS applications, The second CAA-GR conference National and Kapodistrian University of Athens, 20-21 December 2016.


Valamoti, P. Tokmakidis, Th. Roustanis, D. Nenova, V. Fyntikoglou, P. Nigdelis, P. Anagnostoudis, K. Symponis, A. Tzelepidou, N. Vouronikou Data base design for project PLANTCULT and GIS applications: a first attempt towards the integration of archaeobotanical and textual evidence, The second CAA-GR conference National and Kapodistrian University of Athens, 20-21 December 2016.

 

A.G. Heiss, Archäobotanik trifft Lebensmitteluntersuchung: Ein Versuch zur Etablierung standardisierter Methoden in der Analyse archäologischer Getreideerzeugnisse, Vorstellung der Bioarchäologischen Gesellschaft Österreichs (BAG), NHM Vienna, 05 October 2016.

 

S.M. Valamoti, PLANTCULT: An investigation of plant foods among prehistoric cuisines of Europe, 22nd Annual Meeting of the EAA, 31st August – 4th September 2016 Vilnius.

 

S.M. Valamoti, Alcoholic drinks of prehistoric Greece: revisiting the archaeobotanical evidence, 2100-1900 B.C., 16th IWGP Paris, July 2016.

 

S.M. Valamoti, M. Ntinou and E. Gatzogia, The dynamics of olive cultivation in the context of Greek colonisation: an archaeobotanical investigation integrating old and new archaeobotanical evidence, 16th IWGP Paris, July 2016.

 

S.M. Valamoti, I. Mimi, Preserving Pyrus amygdaliformis for later consumption: archaeobotanical and ethnographic observations, 16th IWGP Paris, July 2016.

 

S.M. Valamoti, K. Symponis and V. Fyntikoglou, Cereals as food and medicine in ancient Greece: integrating archaeobotanical and textual evidence, 16th IWGP Paris, July 2016.

 

S.M. Valamoti, 'Minor' (?) pulses: from prehistory to the present, Society for Cycladic studies, 3rd International Cycladological Conference, 29 May 2016.

 

Vilnius 2016

 

Paris 2016

 

 

 

 

Copyright: Aristotle University of Thessaloniki 2016-2021, All rights reserved.

Search