Δανάη Χονδρού

DANAI CHONDROU

Παρούσα θέση: Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στην τριπτή λιθοτεχνία και την ανάλυση ιχνών χρήσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διδακτορικό & Μεταπτυχιακό στην Προϊστορική αρχαιολογία και την τριπτή λιθοτεχνία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πτυχίο στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: τριπτή λιθοτεχνία, ανάλυση ιχνών χρήσης, πειραματική αρχαιολογία

Στο επίκεντρο του ερευνητικού μου ενδιαφέροντος είναι η τριπτή λιθοτεχνία και η σχέση της με διάφορες πτυχές του ανθρώπινου κόσμου. Οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις της τεχνολογίας μπορούν να μας βοηθήσουν να διερευνήσουμε τη δομή και την εξέλιξη των κοινωνιών του παρελθόντος και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονταν και μεταχειρίζονταν τον υλικό και άυλο κόσμο τους. Ως μέλος του προγράμματος ERC PLANTCULT εστιάζω στην μακροσκοπική μελέτη εργαλείων που σχετίζονται με αλεστικές δραστηριότητες από επιλεγμένες αρχαιολογικές θέσεις και στην μικροσκοπική ανάλυση των ιχνών χρήσης τους. Συμμετέχω επίσης στο πειραματικό πρόγραμμα άλεσης που επικεντρώνεται στην εξέταση διαφόρων παραμέτρων που επηρεάζουν την αλεστική διαδικασία, και στην εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με την τεχνολογία άλεσης από τη νοτιοανατολική μέχρι και την κεντρική Ευρώπη στους προϊστορικούς και πρώιμους ιστορικούς χρόνους.

 

 

 

Copyright: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2016-2021. All Rights Reserved.

Search