Ισμήνη Νίνου

ninou

 

 

 

 

 

 

Αποφοίτησα από το ΙστορικόΑποφοίτησα από το Ιστορικό Αρχαιολογικό τμήμα του ΑΠΘ το 2004 και έλαβα τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από Πανεπιστήμιο του Southampton (MA in Ceramic and Lithic Analysis for Archaeologists) με ειδικότητα στα τριπτά εργαλεία της Νεολιθικής. Μετά από εκτεταμένη ανασκαφική εργασία για την Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, ξεκίνησα τη διδακτορική μου διατριβή με αντικείμενο έρευνας την τριπτή λιθοτεχνία της Αρχαιότερης Νεολιθικής στη Δυτική Μακεδονία Αρχαιολογικό τμήμα του ΑΠΘ το 2004 και έλαβα τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από Πανεπιστήμιο του Southampton (MA in Ceramic and Lithic Analysis for Archaeologists) με ειδικότητα στα τριπτά εργαλεία της Νεολιθικής. Μετά από εκτεταμένη ανασκαφική εργασία για την Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, ξεκίνησα τη διδακτορική μου διατριβή με αντικείμενο έρευνας την τριπτή λιθοτεχνία της Αρχαιότερης Νεολιθικής στη Δυτική Μακεδονία

 

Eπιλεγμένες δημοσιεύσεις

Νίνου, Ι., 2008 «Τα τριβεία του Δισπηλιού: Τυπολογία, προέλευση ερωτήματα» Ανάσκαμμα 1, σελ. 67-78

Analysis of Grinding Stones from Neolithic Sites of Northern Greece-Dispilio and Apsalos, MA Dissertation, University of Southampton, 2006

 

 

Copyright: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2016-2021. All Rights Reserved.

Search