Γεωργία Τσαρτσίδου

TsartsidouH Δρ Γεωργία Τσαρτσίδου είναι αρχαιολόγος που ασχολείται με την ανάλυση φυτολίθων από ιζήματα αρχαιολογικών θέσεων της Ελλάδας, Κύπρου, Αλβανίας, Ουγγαρίας και Τουρκίας. Ξεκίνησε την ανάλυση φυτολίθων σε παραδοσιακά χωριά της Ελλάδας εφαρμόζοντας αρχαιολογικά ερωτήματα, που αφορούν τη χρήση του χώρου και τις αγροκτηνοτροφικές πρακτικές. Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν το κεφάλαιο της Εθνογεωαρχαιολογίας στην Εγκυκλοπαίδεια της Γεωαρχαιολογίας (εκδ. Springer) καθώς και αρκετά άρθρα σε περιοδικά που αφορούν μελέτες φυτολίθων από σύγχρονα φυτά και από ιζήματα αρχαιολογικών θέσεων όλων των περιόδων. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη μελέτη φυτολίθων από θέσεις της πρώιμης νεολιθικής στην Ελλάδα (Παλιάμπελα) και την Τουρκία (Asikli Höyük, Körtik Tepe).

 

 

contact gr

Academia: https://independent.academia.edu/GeorgiaTsartsidou

Συνεργάτες Προγράμματος

Hans-Peter Stika

Hans-Peter Stika

Επικουρικός Λέκτορας Αρχαιοβοτανικής, Πανεπιστήμιο του Hohenheim Read More
Stefi Jacomet

Stefi Jacomet

Καθηγήτρια Αρχαιοβοτανικής, Πανεπιστήμιο Βασιλείας Read More
Andreas Heiss

Andreas Heiss

Επιστημονικός συνεργάτης, Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών Read More
 • 1
 • Φυτικές Τροφές

  Φυτικές Τροφές

  Το πρόγραμμα θα εξετάσει ένα εντυπωσιακό σύνολο πραγματικών φυτικών καταλοίπων και, αξιοποιώντας προηγούμενες πιλοτικές μελέτες, θα δημιουργήσει ένα σταθερό μεθοδολογικό
  Read More
 • Εργαλεία άλεσης & Μαγειρικός εξοπλισμός

  Εργαλεία άλεσης & Μαγειρικός εξοπλισμός

  Το μέγεθος και ο τύπος του εξοπλισμού για την παρασκευή του φαγητού συνδέονται στενά με τη μαγειρική πρακτική, τις μαγειρικές
  Read More
 • Εθνογραφία & Αρχαία κείμενα

  Εθνογραφία & Αρχαία κείμενα

  Η εθνογραφική επιτόπια έρευνα θα προσφέρει γνώσεις σχετικά με τους παραδοσιακούς τρόπους μετασχηματισμού των φυτών σε φαγητό, στο πλαίσιο είτε
  Read More
 • Πειραματική διερεύνηση

  Πειραματική διερεύνηση

  Διεξαγωγή πειραμάτων σχετικών με την επεξεργασία και το μαγείρεμα διαφορετικών ειδών φυτών, με στόχο τη δημιουργία διαφορετικών συνταγών και τελικών
  Read More

 

 

Copyright: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2016-2021. All Rights Reserved.

Search